top of page
Biomekanik.png

Vanliga sjukdomstillstånd i fötter

Hälsporre. Mortons neurom. Hallux valgus och Hallux rigidus. Hammartå.
Severs skada(drabbar barn)

 

I genomsnitt kommer en person att gå cirka 128 000 kilometer under en livstid. Det motsvarar mer än tre gånger runt jordklotet. En mycket bra anledning att ta hand om dina fötter!

 

Fotsmärta är en vanlig sökorsak i primärvården, med en uppskattad prevalens på 24 procent i den vuxna befolkningen. Kvinnor drabbas i större utsträckning,

 

Det finns en mängd olika anledningar till varför du kan behöva träffa en som verkligen kan fötter. Muskuloskeletala systemet i fötter, vrister och underben involverar många olika delar som måste samarbeta för att skapa flexibilitet och smärtfri rörelse. Om någon av dessa delar inte fungerar korrekt kan hela systemet lida!

Lyckligtvis är jag mycket skicklig på att behandla en mängd olika tillstånd och problem. Oavsett om du har lätta obehag eller svår smärta kan jag ge dig en vård som hjälper dig bli smärtfri.

bottom of page