top of page
Volleyboll.jfif


Tyvärr, uppstår axel dilemma hos många volleybollspelare 
 

Den primära orsaken är att kongruensen mellan bröstkorgen och skulderbladet är förlorad. Med andra ord, den konkava främre ytan av skulderbladet inte längre har en konvex revbens yta att ställa upp sig på. 

Konvexiteten är förlorad på grund av att höger bröstkorg är invändigt roterad vilket dirigerar skulderbladet till ett utdraget läge(protraktion).

 

När de flesta volleyboll tränare funderar på ett träningsprogram för volleyboll, speciellt för axel, sker ingen eftertanke över positioneringen av skulderbladet och bröstkorgen.

 

Hos den typiskt högerhänt dominanta volleybollspelaren är bröstbenet orienterat åt höger dvs. bröstbenet och bröstkorgen är vänd åt höger. Revbenen till vänster är utvändigt roterade, och revbenen till höger är invändigt roterade.

Orsakerna till detta är många, men grund orsaken är asymmetri i  bröstkorgens muskel kedjor höger kontra vänster. Dessa muskel kedjor består av diafragma och psoas, de påverkar signifikant andning och rotation av både ryggraden och bröstkorgen.

När den vänstra kedjan bemästras av den högra, sekundär till högersidig dominans och repetitiv användning av höger arm, kommer vänster höft att både tippas och roteras framåt, vilket orienterar korsbenet och ryggraden åt höger och flyttar idrottarens tyngdpunkt över höger höft.

Atleten måste nu kompensera i ett eller flera områden i kroppen för att balansera över det ojämna bäckenet.

Jag kommer att bedöma din muskel balans genom hela din kropp och optimera din position, balans och prestation specifika för volleyboll för att få dig tillbaka i spelet bättre än någonsin.

bottom of page